Danh sách người Giúp Việc 88

Hiển thị 1-16 trong tổng số 87 kết quả.
Lê Thị Tám

Lê Thị Tám

Sinh năm :28/01/1975

Quê quán :Thanh Hóa

Kinh nghiệm :4 năm

Trần Thị Oanh

Trần Thị Oanh

Sinh năm :16/01/1977

Quê quán :Thanh Hoá

Kinh nghiệm :Giúp Việc Nhà

Lê Thị Thu

Lê Thị Thu

Sinh năm :25/10/1971

Quê quán :Thanh Hoá

Kinh nghiệm :Chăm Ông Bà

Hà Thị Oanh

Hà Thị Oanh

Sinh năm :26/10/1971

Quê quán :Hoà Bình

Kinh nghiệm :Giúp Việc Nhà

Đinh Thị Thuỷ

Đinh Thị Thuỷ

Sinh năm :20/06/1982

Quê quán :Phú Thọ

Kinh nghiệm :Chăm bé

Hoàng Thị Lan

Hoàng Thị Lan

Sinh năm :12/01/1980

Quê quán :Yên Bái

Kinh nghiệm :Giúp Việc Nhà

Hà Thị Dung

Hà Thị Dung

Sinh năm :25/12/1963

Quê quán :Cao Bằng

Kinh nghiệm :Chăm Ông Bà

Phạm Thị Nhường

Phạm Thị Nhường

Sinh năm :20/10/1981

Quê quán :Hải Dương

Kinh nghiệm :Chăm Ông/Bà/Bé

Hoàng Thị Thuỷ

Hoàng Thị Thuỷ

Sinh năm :23/06/1978

Quê quán :Thái Nguyên

Kinh nghiệm :Giúp Việc Nhà

Nguyễn Thị Huệ

Nguyễn Thị Huệ

Sinh năm :13/03/1966

Quê quán :Phú Thọ

Kinh nghiệm :Giúp việc nhà, chăm ông bà

Nguyễn Thị Ánh

Nguyễn Thị Ánh

Sinh năm :01/06/1964

Quê quán :Thanh Hoá

Kinh nghiệm :Giúp việc nhà

Phùng Kinh Thanh

Phùng Kinh Thanh

Sinh năm :15/12/1969

Quê quán :Lạng Sơn

Kinh nghiệm :Giúp việc nhà

Hứa Thị Uyển

Hứa Thị Uyển

Sinh năm :09/11/1970

Quê quán :Thái Nguyên

Kinh nghiệm :Giúp việc nhà + Chăm ông bà

Nguyễn Thị Sơn

Nguyễn Thị Sơn

Sinh năm :18/12/1962

Quê quán :

Kinh nghiệm :2 năm kinh nhiệm

Trần Thị Lan

Trần Thị Lan

Sinh năm :18/10/1989

Quê quán :

Kinh nghiệm :2 năm kinh nghiệm chăm bé

Nguyễn Thị Viên

Nguyễn Thị Viên

Sinh năm :06/10/1963

Quê quán :

Kinh nghiệm :3 năm kinh nghiệm giúp việc nhà

Zalo