Danh sách người Giúp Việc 88

Hiển thị 1-16 trong tổng số 71 kết quả.
Phạm Thị Hải

Phạm Thị Hải

Sinh năm :19/09/1965

Quê quán :Thái Bình

Kinh nghiệm :5 năm giúp việc nhà, chăm bé

Nguyễn Thị Thuần

Nguyễn Thị Thuần

Sinh năm :15/05/1988

Quê quán :Hà Nội

Kinh nghiệm :7 năm giúp việc nhà, chăm bé, chăm bà

Nguyễn Thị Hằng

Nguyễn Thị Hằng

Sinh năm :20/09/1985

Quê quán :Thái Bình

Kinh nghiệm :4 năm giúp việc nhà

Nguyễn Thị Hải

Nguyễn Thị Hải

Sinh năm :01/08/1987

Quê quán :Yên Bái

Kinh nghiệm :2 năm giúp việc nhà, chăm bé

Ngân Thị Lệ

Ngân Thị Lệ

Sinh năm :03/12/1993

Quê quán :Thanh Hóa

Kinh nghiệm :2 năm giúp việc nhà, chăm bé

Nguyễn Thị Lộc

Nguyễn Thị Lộc

Sinh năm :10/06/1981

Quê quán :Yên Bái

Kinh nghiệm :5 năm giúp việc nhà

Triệu Thị Thìm

Triệu Thị Thìm

Sinh năm :26/04/1974

Quê quán :Tuyên Quang

Kinh nghiệm :5 năm tạp vụ

Trần Thị Khương

Trần Thị Khương

Sinh năm :05/01/1970

Quê quán :Thái Bình

Kinh nghiệm :10 năm giúp việc nhà

Đoàn Thị Bình

Đoàn Thị Bình

Sinh năm :11/12/1974

Quê quán :Thanh Hóa

Kinh nghiệm :5 năm giúp việc nhà

Lê Thị Lan

Lê Thị Lan

Sinh năm :15/11/1970

Quê quán :Thiệu Hóa - Thanh Hóa

Kinh nghiệm :4 năm giúp việc nhà, chăm bé

Bùi Thị Hoài

Bùi Thị Hoài

Sinh năm :20/10/1984

Quê quán :Lương Sơn - Hòa Bình

Kinh nghiệm :3 năm giúp việc nhà, chăm bà

Nguyễn Thị Thời

Nguyễn Thị Thời

Sinh năm :10/04/1990

Quê quán :Yên Bình - Yên Bái

Kinh nghiệm :2 năm giúp việc nhà

Sa Thị Hưởng

Sa Thị Hưởng

Sinh năm :17/02/1986

Quê quán :Yên Lập - Phú Thọ

Kinh nghiệm :5 năm giúp việc nhà, chăm bà

Lê Thị Phương Anh

Lê Thị Phương Anh

Sinh năm :14/08/1987

Quê quán :Hà Nội

Kinh nghiệm :3 năm giúp việc nhà

Nguyễn Thị Kính

Nguyễn Thị Kính

Sinh năm :18/01/1972

Quê quán :Hà Nội

Kinh nghiệm :6 năm giúp việc nhà, chăm bé

Lê Thị Xinh

Lê Thị Xinh

Sinh năm :21/07/1968

Quê quán :Nghệ An

Kinh nghiệm :3 năm kinh nghiệm giúp việc nhà

Zalo