Danh sách người Giúp Việc 88

Hiển thị 1-16 trong tổng số 0 kết quả.
Bùi Thị Nhiên

Bùi Thị Nhiên

Sinh năm :17/08/1961

Quê quán :Hà Nam

Kinh nghiệm :3 năm giúp việc nhà, chăm bé, chăm ông bà.

Nguyễn Thị Mai

Nguyễn Thị Mai

Sinh năm :17/08/1981

Quê quán :Hưng Yên

Kinh nghiệm :5 năm giúp việc nhà, chăm bé, chăm người già

Lê Minh Tâm

Lê Minh Tâm

Sinh năm :17/08/1983

Quê quán :Hà Nội

Kinh nghiệm :3 năm giúp việc nhà, chăm bé

Ngô Minh Đông

Ngô Minh Đông

Sinh năm :17/08/1969

Quê quán :Yên Bái

Kinh nghiệm :4 năm giúp việc nhà

Đào Thị Lan

Đào Thị Lan

Sinh năm :16/08/1964

Quê quán :Hà Nội

Kinh nghiệm :5 năm giúp việc nhà, chăm bé

Nguyễn Thị Lan

Nguyễn Thị Lan

Sinh năm :16/08/1967

Quê quán :Phú Thọ

Kinh nghiệm :3 năm giúp việc nhà, chăm bé

Trần Thị Biên

Trần Thị Biên

Sinh năm :16/08/1983

Quê quán :Lạng Sơn

Kinh nghiệm :3 năm giúp việc nhà, chăm bé

Phạm Thị Mai Hương

Phạm Thị Mai Hương

Sinh năm :15/08/1983

Quê quán :Quảng Ninh

Kinh nghiệm :2 năm giúp việc nhà, chăm bé

Nguyễn Thị Hoa

Nguyễn Thị Hoa

Sinh năm :15/08/1961

Quê quán :Thanh Hóa

Kinh nghiệm :5 năm giúp việc nhà, chăm ông bà

Trương Thị Học

Trương Thị Học

Sinh năm :15/08/1963

Quê quán :Thanh Hóa

Kinh nghiệm :4 năm giúp việc nhà, chăm bé

Vũ Thị Hoa

Vũ Thị Hoa

Sinh năm :13/08/1961

Quê quán :Hải Dương

Kinh nghiệm :3 năm giúp việc nhà, chăm bà

Hoàng Thị Hóa

Hoàng Thị Hóa

Sinh năm :12/08/1972

Quê quán :Thái Nguyên

Kinh nghiệm :4 năm kinh nghiệm

Đinh Thị Én

Đinh Thị Én

Sinh năm :12/08/1965

Quê quán :Thái Bình

Kinh nghiệm :3 năm kinh nghiệm

Trần Thị Hảo

Trần Thị Hảo

Sinh năm :11/08/1977

Quê quán :Yên Bái

Kinh nghiệm :4 năm giúp việc nhà, chăm bé

Nguyễn Thị Mận

Nguyễn Thị Mận

Sinh năm :11/08/1984

Quê quán :Nghệ An

Kinh nghiệm :3 năm giúp việc nhà, chăm bà.

Nguyễn Thị Xây

Nguyễn Thị Xây

Sinh năm :11/08/1982

Quê quán :Bắc Giang

Kinh nghiệm :2 năm giúp việc nhà

Zalo