Danh sách người Giúp Việc 88

Hiển thị 1-16 trong tổng số 0 kết quả.
Đỗ Thị Minh Lý

Đỗ Thị Minh Lý

Sinh năm :27/08/1979

Quê quán :Hà Nam

Kinh nghiệm :5 năm giúp việc nhà, chăm bé

Phan Thị Pói

Phan Thị Pói

Sinh năm :25/08/1989

Quê quán :Lạng Sơn

Kinh nghiệm :4 năm giúp việc nhà, chăm bé

Phan Thị Thoa

Phan Thị Thoa

Sinh năm :25/08/1960

Quê quán :Thái Bình

Kinh nghiệm :9 năm giúp việc nhà, chăm bé

Phạm Thị Lựa

Phạm Thị Lựa

Sinh năm :25/08/1967

Quê quán :Thái Bình

Kinh nghiệm :7 năm giúp việc nhà, chăm bé

Phạm Thị Hải

Phạm Thị Hải

Sinh năm :24/08/1990

Quê quán :Thanh Hóa

Kinh nghiệm :3 năm giúp việc nhà

Nguyễn Thị Mỹ Phượng

Nguyễn Thị Mỹ Phượng

Sinh năm :16/06/1980

Quê quán :Hà Nội

Kinh nghiệm :4 năm giúp việc nhà, chăm bé

Nguyễn Thị Tuấn Anh

Nguyễn Thị Tuấn Anh

Sinh năm :22/08/1975

Quê quán :Thanh Hóa

Kinh nghiệm :6 năm giúp viêc nhà, chăm bé

Hoàng Thị Thủy

Hoàng Thị Thủy

Sinh năm :21/08/1969

Quê quán :Thanh Hóa

Kinh nghiệm :5 năm giúp việc nhà, chăm bé

Nguyễn Thị Yến

Nguyễn Thị Yến

Sinh năm :21/08/2002

Quê quán :Bắc Giang

Kinh nghiệm :3 năm tạp vụ, chạy bàn

Bùi Thị Dinh

Bùi Thị Dinh

Sinh năm :21/08/1979

Quê quán :Hòa Bình

Kinh nghiệm :6 năm giúp việc nhà chăm người già

Thái Thị Kim Anh

Thái Thị Kim Anh

Sinh năm :21/08/1990

Quê quán :Nghệ An

Kinh nghiệm :3 năm giúp việc nhà và chăm ông bà

Vũ Kim Xuyến

Vũ Kim Xuyến

Sinh năm :19/08/1972

Quê quán :Thái Bình

Kinh nghiệm :3 năm giúp việc nhà, chăm bé

Nguyễn Thị Hạ

Nguyễn Thị Hạ

Sinh năm :19/08/1969

Quê quán :Hà Nội

Kinh nghiệm :7 năm giúp việc nhà, chăm bé

Trịnh Thị Hương

Trịnh Thị Hương

Sinh năm :19/08/1970

Quê quán :Thanh Hóa

Kinh nghiệm :5 năm giúp việc nhà

Phùng Thị Túc

Phùng Thị Túc

Sinh năm :18/08/1968

Quê quán :Hà Nội

Kinh nghiệm :5 năm giúp việc nhà chăm người già

Nguyễn Thị Phương

Nguyễn Thị Phương

Sinh năm :18/08/1970

Quê quán :Thanh Hóa

Kinh nghiệm :6 năm giúp việc nhà, chăm bé

Zalo