Danh sách người Giúp Việc 88

Hiển thị 1-16 trong tổng số 0 kết quả.
Đinh Thị Thu Hà

Đinh Thị Thu Hà

Sinh năm :01/08/1981

Quê quán :Phú Thọ

Kinh nghiệm :5 năm giúp việc nhà

Lê Thị Hương

Lê Thị Hương

Sinh năm :16/03/1976

Quê quán :

Kinh nghiệm :3 năm giúp việc nhà

Bùi Thị Thảo

Bùi Thị Thảo

Sinh năm :19/10/1977

Quê quán :

Kinh nghiệm :5 năm giúp việc nhà , chăm bé

Đinh Thị Loan

Đinh Thị Loan

Sinh năm :17/02/1980

Quê quán :

Kinh nghiệm :4 năm giúp việc nhà

Lê Thị Huế

Lê Thị Huế

Sinh năm :14/09/1977

Quê quán :Thanh Hóa

Kinh nghiệm :2 năm giúp việc nhà, chăm bé

Bùi Thị Thành

Bùi Thị Thành

Sinh năm :14/09/1968

Quê quán :Thái Bình

Kinh nghiệm :3 năm giúp việc nhà, chăm bé

Nguyễn Thị Lương

Nguyễn Thị Lương

Sinh năm :09/09/1986

Quê quán :Hà Nam

Kinh nghiệm :3 năm giúp việc nhà, tạp vụ

Nguyễn Thị Lành

Nguyễn Thị Lành

Sinh năm :09/09/1975

Quê quán :Hà Nam

Kinh nghiệm :4 năm giúp việc nhà, chăm bé

Lê Thị Minh Thu

Lê Thị Minh Thu

Sinh năm :07/09/1967

Quê quán :Phú Thọ

Kinh nghiệm :5 năm giúp việc nhà, chăm bé

Đào Thị Gấm

Đào Thị Gấm

Sinh năm :07/09/1977

Quê quán :Thái Bình

Kinh nghiệm :3 năm giúp việc nhà, chăm bé

Chu Thị Hòa Bình

Chu Thị Hòa Bình

Sinh năm :07/09/1979

Quê quán :Yên Bái

Kinh nghiệm :6 năm giúp việc nhà, chăm bé

Phạm Thị Như

Phạm Thị Như

Sinh năm :01/09/1975

Quê quán :Thanh Hóa

Kinh nghiệm :3 năm giúp việc nhà

Nguyễn Thị Định

Nguyễn Thị Định

Sinh năm :29/08/1976

Quê quán :Hà Nội

Kinh nghiệm :5 năm giúp việc nhà, chăm bé

Lâm Thị Hoa

Lâm Thị Hoa

Sinh năm :29/08/1968

Quê quán :Tuyên Quang

Kinh nghiệm :2 năm giúp việc nhà, chăm bà

Hoàng Thị Nhung

Hoàng Thị Nhung

Sinh năm :28/08/1969

Quê quán :Lào Cai

Kinh nghiệm :4 năm giúp việc nhà, chăm bé

Nguyễn Thị Mai Hương

Nguyễn Thị Mai Hương

Sinh năm :27/08/2020

Quê quán :Hải Phòng

Kinh nghiệm :1 năm tạp vụ, bán hàng

Zalo