Danh sách người Giúp Việc 88

Hiển thị 1-16 trong tổng số 0 kết quả.
Trần Thị Hảo

Trần Thị Hảo

Sinh năm :11/08/1977

Quê quán :Yên Bái

Kinh nghiệm :4 năm giúp việc nhà, chăm bé

Nguyễn Thị Mận

Nguyễn Thị Mận

Sinh năm :11/08/1984

Quê quán :Nghệ An

Kinh nghiệm :3 năm giúp việc nhà, chăm bà.

Nguyễn Thị Xây

Nguyễn Thị Xây

Sinh năm :11/08/1982

Quê quán :Bắc Giang

Kinh nghiệm :2 năm giúp việc nhà

Lò Thị Hưởng

Lò Thị Hưởng

Sinh năm :28/07/1979

Quê quán :Sơn La

Kinh nghiệm :Giúp việc nhà, chăm bé

Trần Thị Nguyệt

Trần Thị Nguyệt

Sinh năm :20/06/1960

Quê quán :Thanh Hóa

Kinh nghiệm :Giúp việc nhà

Nguyễn Thị Hoa

Nguyễn Thị Hoa

Sinh năm :28/07/1969

Quê quán :Hà Nội

Kinh nghiệm :2 năm giúp việc nhà, chăm bé.

Mai Thị Nhụ

Mai Thị Nhụ

Sinh năm :27/07/1960

Quê quán :Thái Bình

Kinh nghiệm :Giúp việc nhà, Chăm bà.

Zalo